English

קנאביס רפואי

צמח הקנאביס כולל מאות חומרים (קנבינואידים וטרפנים), שלכל אחד מהם או לשילוב ביניהם יכולות להיות השפעות רפואיות שונות. אחד האתגרים בהפיכת הקנאביס למוצר תרופתי הוא חוסר הדירות בגידולו, מה שיוצר שונות בהרכב החומרים בפרח. זאת בניגוד לסינתזה כימית במפעל תרופות. רפורמת הקנאביס תביא לכך שהתוצרים שיימכרו בבתי המרקחת, יהיו בעלי ריכוז מדויק יותר, הומוגני וקרוב באיכותו לתרופה.

אמינוקאן מבית אמינולאב נותנת מענה מלא לשוק הקנאביס הישראלי

אמינוקאן הינה חברת בת של אמינולאב, המספקת פתרונות שעולים בקנה אחד עם דרישות רפורמת הקנאביס בישראל הן לחקלאים והן ליצרנים, ויאפשרו לכם לעמוד בהן.

אמינוקאן פועלת באמצעות חברת אמינולאב לצורך מתן שירותי מעבדה תוך עמידה בתקנים העדכניים ביותר עבור יצרני הקנאביס, מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדה ומוכרת על ידי משרדי הבריאות והחקלאות.

שינוי גודל גופנים