English

רגולציה בתנועה בעולם הקנאביס המתפתח

היחידה לקנאביס רפואי (היק"ר) עדכנה לאחרונה את ההנחיות ביחס לביצוע בדיקות מעבדה, דרישות איכות וקביעת קריטריונים לבדיקות שונות.

שינוי גודל גופנים